Hvar blomstrar fridens Eden?

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 44

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 44

1. Hvar blomstrar fridens Eden
På denna mörka ö?
Hvar är den säkra leden
På stormomtöcknad sjö,
På stormomtöcknad sjö?

2. Nämn stjernan, som kan visa
Den rätta vägen här
Säg hvar de bröst få lisa,
Som syndens smärta tär,
Som syndens smärta tär.

3. Hos Jesus blomstrar Eden,
Ty han det öppnat har
Och han är säkra leden
Och han är stjernan klar,
Och han är stjernan klar.

4. I lifvets alla lägen
Är han vår bästa skatt;
Ty mörknar det på vägen—
Han lyser upp vår natt,
Han lyser upp vår natt.