Hos Jesus är glädje och hvila

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 37

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 37

1. Hos Jesus är glädje och hvila,

Hos Jesus är sällhet och ro.

Till Jesus jag städse får ila,

Der är mitt trygga bo.Refrain.

Jag är så glad,

Ty Jesus har lidit och dött för mig.

Derför får jag

Nu lefva evinnerlig.2. Hur godt att af ordet få lära,

Att Jesus vill vara vår vän!

Att han vill oss föra till ära

En gång i himmelen!3. Ej kan jag beskrifva hans kärlek,

Som varit så god emot mig,

Att han hafver tagit min smälek

Och lagt den uppå sig.4. Snart ärfva vi skola ett rike,

Hvars härlighet öga ej sett.

Ack saliga fröjd utan like,

Som Herren oss beredt!