Hos Jesus

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 17

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 17

1. Hvar finner man ro under möda och strid?
Hos Jesus, endast hos Jesus.
Hvar finnes för hjertat den ljufvaste frid?
Hos Jesus, endast hos Jesus.

Refrain.
Hos Jesus, hos Jesus,
Der trifves vår själ så osägligt väl.
Det kan ej förklaras, det kan blott erfaras,
Hur saligt det är hos Jesus.

2. Hvar lyser ett sken, som gör mörker till ljus?
Hos Jesus, endast hos Jesus.
Hvar sitter man lugn under stormarnes brus?
Hos Jesus, endast hos Jesus.

3. Hvar finnes det vatten, som själen ger lif?
Hos Jesus, endast hos Jesus.
O hjerta, som ej mer vill törsta, förblif
Hos Jesus, endast hos Jesus.

4. Hvar samlas de blodtvagna skaror en gång?
Hos Jesus, hemma hos Jesus.
Då skola de sjunga sin jublande sång
Hos Jesus, evigt hos Jesus.