Honey in the Rock

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Swedish version ('Der fins honung uti klippan') using the tune from Jubelklangen, 1896, no. 49

Tunes

Lyrics

Swedish lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 49

  • Swedish title: 'Der fins honung uti klippan'
1. Har, o själ, du anammat Jesus,
Som i döden utgifvit sig
För att blifva din frälsningsklippa?
Der fins honung uti klippan för dig.

Refrain.
Der fins honung uti klippan, broder,
Der fins honung uti klippan för dig.
Från all synd Jesu blod oss renar—
Der fins honung uti klippan för dig,

2. Har du smakat Guds nåd och godhet?
Vandrar du på den smala stig?
Har du druckit ur lifvets källa?
Der fins honung uti klippan för dig.

3. Beder du af din himlafader:
“Herre, hur kan jag tjena dig?”
O var lugn, han skall säkert svara:
Der fins honung uti klippan för dig.

4. Gå då ut uppå gator, gränder,
Och om frälsningen aldrig tig.
Säg till hvarje förlorad broder:
Der fins honung uti klippan för dig.

References