Herre, gif oss alla nåd

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 97

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 98

1. Herre, gif oss alla nåd
Till att följa dina råd,
Tänka på vår själ i tid
Och dess frid.

2. Help oss nyttja denna dag,
Jesus, till ditt välbehag,
Icke leke tiden bort,
Dyr och kort.

3. Sabbatsdagen du oss gett,
Det vi ha i biblen sett,
Till att sörja för vår själ
Och dess väl.

4. Derför samlas vi att få
Höra, lära och förstå
Hvad du här oss säger till,
Hvad du vill.

5. Du vill hjertat skapa om;
Derför kom, o Jesus, kom,
Drag oss du från syndens stig
Helt till dig.