Hemma, hemma!

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 27

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 27

1. Hemma, hemma! den som vore
Lyckligt i sitt hem ändå!
Om jag kunde, glad jag fore
Öfver haf och rymder blå,
Öfver berg och öfver dalar,
Bort, långt bort från tidens flärd,
Till de sällas gyllne salar,
Till en mycket bättre verld.

2. Hemma, hemma! hvilken lycka,
När jag nått mitt fadershus!
Der skall ingen sorg mig trycka,
Allt är idel fröjd och ljus.
Ingen synd mitt hjerta aggar,
Ingen oro qväljer mer.
Frälst från syndens sår och taggar,
Faller jag för tronen ner.

3. Hemma, hemma! hvilka vänner
Jag hos Jesus der skall få!
Hvar och en den andre känner,
Intet mer oss skiljer då.
Ingen der jag mera sårar,
Ingen annan sårar mig,
Vi få bo i Edens vårar,
Hvilande från öknens stig.

4. Hemma, hemma! hjertat redan
Vidgar sig af fröjd och hopp.
Jesus kär, behåll mig medan
Jag fullbordar här mitt lopp.
O jag vet, min matta stämma,
Som i moll här tonat har,
Skall i dur gå upp derhemma
Till Guds ära hög och klar.

References

  1. Jubelklangen, 1896 states the poet as C. B—G. The Swedish Wikipedia article lists this under Carol Boberg's works (SMF 1920 nr 454), however, and Sions Basun (no. 685; p. 652) lists C. Boberg as the author.