Hans älskande hjerta

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 62

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 62

1. Min fader är god och kärleksfull,
Hans inre jemt röres för barnens skull,
Och hvar jag än går på lefnadens stig,
Hans älskande hjerta det klappar för mig.

Refrain.
O djup utaf kärlek, o bredd, o höjd!
Du menniskors hopp och serafers fröjd!
O lär mig mer troget lefva för dig,
Du älskande hjerta, som klappar för mig.

2. Han sändt mig sin son, sin högsta skatt,
Att vara mitt ljus uti verldens natt,
Att frälsa min själ och leda min stig
Till älskande hjertat, som klappar för mig.

3. Han har mig ock skänkt sin ande kär,
Som städs mig påminner, hvems barn jag är.
Min bön han frambär från vandringens stig
Till älskande hjertat, som klappar för mig.

4. Kan moder förgäta sina små,
Min fader ej glömmer sitt barn ändå.
Hans ögon mig följa här på min stig,
Hans älskande hjerta det klappar för mig.

Alto/tenor lyrics on the first musical phrase of the refrain.
O djup utaf faderskärlek, o bredd, längd och djup och höjd!