Han är verldens ljus

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 35

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 35

1. Lyssna till ordet från frälsaren kär:
Jag är verldens ljus.
Löfte om himmelen det in nebär:
Jag är verldens ljus.

Refrain.
Kom nu till Jesus, kom i dag,
Nu han dig kallar till sig.
Kom, och hans ljus i själen mottag,
Jesus vill frälsa dig.

2. Jesus har lofvat all synd plåna ut,
Han är verldens ljus.
Lofvat ett hem åt de sina till slut,
Han är verldens ljus.

3. Tron på hans ord gifver frid åt din själ,
Han är verldens ljus.
Göm det i hjertat, och dig skall gå väl,
Han är verldens ljus.

4. Vill du ej vandra i ljuset, o säg?
Han är verldens ljus.
Lita på Jesus och ljus blir din väg,
Han är verldens ljus.