Han är alla dagar när

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 8

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 8

1. O jag har en vän, som älskar mig,
Är mig alla dagar när;
Han mig troget följer på min stig,
Han är alla dagar när.

Refrain.
Han är när, alltid när
Sina svaga vänner här.
Alla dagar intill verldens slut
Herren Jesus är oss när.

2. Fast mitt öga ej kan se min vän,
Han är alla dagar när;
Och i tron jag hör hans hviskning än:
“Jag är alla dagar när.”

3. Det gör lyckans timmar gladare,
Han är alla dagar när;
Och i nödens stund hur godt att se,
Han är alla dagar när!

4. Vid hans löfte hvilar jag så säll,
Han är alla dagar när;
Och jag nalkas trygg min lefnadsqväll,
Han är alla dagar när.