Hör hur englasången klingar

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 27

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 28

1. Hör hur englasången klingar,
Med en himmelsk harmoni.
Bud om glädje dem oss bringar;
Alla folk ha del deri.

Refrain.
Fröjd i himlen, frid på jorden,
Och bland oss Guds välbehag!
Nu Guds son är menska vorden,
Frälsaren är född i dag!

2. Hvad profeter hafva skrifvet,
Hvad de gamle förutsagt,
Det har nu fullbordadt blifvit,
Det har nu framträdt med magt.

3. Himmelrikets store furste
Stigit ned från himlens tron,
Han, bland konungar den störste,
Vorden är en menskoson.

4. Fröjda dig, du lilla skara.
Uppgått har i ringa stall,
Jesus, morgonstjernan klara,
Som för evigt lysa skall.