Hör anden och bruden säga: kom

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 85

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 85

1. Ack säg mig, hvad menar denna bjudning,
Som hörs så ofta här och der?
Ty hvarhelst man kommer, högt det ljuder:
“Kom, ty allt nu redo är.”

Refrain:
Hör anden och bruden säga: kom,
Och den der hörer säger: kom.
Dig törstige vi bjuda: kom,
Och drick till evigt lif.

Words for the bass and tenor parts on parts of the refrain:
Hör anden säger: kom, och bruden säger: kom,
Och den det hörer säger: kom, den det hörer säger: kom.
kom, kom, kom,

2. Jo det är en himmelsk bröllopsbjudning
Från Herren Gud till syndare.
Vid sitt nådesbord det evigt rika
Hvarje men’ska vill han se.

3. O kommen, båd’ fattiga och rika,
O kommen, I betungade.
Kommen, ogudaktiga och fromma,
Tagen mot förlåtelse.

4. Anammen i dag Guds kärleksbjudning,
Som räckes fritt till en och hvar.
Se i morgon kanske dörren stänges—
Hvem vill då bli lemnad qvar?