Håll dig till Herren

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 3

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 3

1. Gå i Herrens fruktan
På din pilgrimsstig,
Många ögon skåda,
Hur du uppför dig.
Vare sig, det solsken
Eler mulet är,

Refrain.
Håll dig till Herren, Kraft han beskär.

2. Upplyft Jesu fana,
Der du vandrar fram,
Att ock några flera
Dragas till Guds lam.
Kännes modet svigta,
När Förakt du bär,

3. Kärlek är ditt valspråk,
Frälsning är ditt mål,
Ordet är ditt vapen,
Som ej motstånd tål.
Härligt skall du segra
Uti striden här,