Gud är trofast

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 4

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 4

1. Gud är trofast, står det skrifvet,
Och jag har min tröst deri.
Han är trofast hela lifvet
Oafsedt hvad jag kan bli.
All min otro kan ej fälla
Herrens trofasthet omkull.
När det torkar i min källa,
Står min fader rik och huld.

2. Underlig har Herren varit,
Underlig han ännu är,
Vägen, som jag aldrig fa rit,
Ständigt han mig vandra lär,
Och i alla lifvets öden
Är hans nåd oändligt stor,
Och i sorgen som i nöden
Mången himmelsk lärdom gror.

3. Komme hvad som vill i lifvet,
Komme hvad det än må bli,
Gud är trofast, står det skrifvet,
Och jag har min tröst deri.
Har jag Herren vid min sida,
Då behöfver jag ej mer.
Jag kan tiden lungt förbida,
Tills i skyn jag honom ser.