Framför

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 65

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 65

1. Hvad är vårt lif på jorden?
Blott möda och besvär.
Vårt mål är ej i verlden;
Nej, frammanför det är.
Framför, framför,
Framför, framför,
Framför, framför,
Vårt mål det är framför.

2. Se menniskorna hvimla
I mängd, i tusental;
Ej ro de kunna finna
I denna jemmerdal.
Ej ro, ej ro,
Ej ro, ej ro,
Ej ro, ej ro,
I denna jemmerdal.

3. Här ser man tvenne skaror,
De tåga hvar till sitt.
Till hvilken hopen hör du?
Hvad är väl målet ditt?
Framför, framför,
Framför, framför,
Framför, framför,
Hvad är ditt mål framför?

4. Är du med dem, som tåga
Till evighetens ro,
Der vi få evigt hvila
Och hos vår fader bo?
I frid, i frid,
I frid, i frid,
I frid, i frid,
Få bo hos Gud i frid.