Framåt i Jesu namn

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 12

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 12

1. Framåt i Jesu namn!
Bröder, framåt,
Tills vi i fridens hamn
Ej skiljas åt!

2. Visst är vår ovän vred,
Hem dock det går;
Vår Gud är verkligt med
Segern är vår.

3. Trumpeten ljuder snart:
Jesus är här!
Oss ordet säger klart:
Herren är när.

4. Ja, snart är striden slut—
O huru godt!
Snart få vi hvila ut—
Saliga lott!