Fröjdefullt, fröjdefullt

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 90

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 90

1. Fröjdefullt, fröjdefullt hemåt vi dra,
Englarnes land är det mål, som vi ha.
Jesus, vår höfding, han förer oss an;
Fröjdefullt, fröjdefullt tåga vi fram.

2. Fröjdefullt, fröjdefullt hemåt vi gå,
Snart bland de saligas skaror vi stå.
Nu när vår Jesus vårt hjerta har fått,
Fröjdefull, fröjdefull blifver vår lott.

3. Örat skall tjusas af englarnes sång,
Höra de saligas harpor i gång,
Fyllande himlen med härliga ljud.
Fröjdefullt, fröjdefullt gå vi till Gud.

4. Snart kommer döden väl grymt oss emot,
Frälsta af Jesus, vi trotsa hans hot.
Väldet är brutet af Guds dyra lam;
Fröjdefullt, fröjdefullt tåga vi fram.

5. Snart går den eviga morgonen opp,
Klart skådar ögat vårt saliga hopp.
Hemlandets blomsterfält ljufliga stå;
Fröjdefullt, fröjdefullt hemåt vi gå.