Ett förloradt får att söka

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 80

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 80

1. Ett förloradt får att söka,
Steg från himlen— O hvad under!—
Gode herden, och han söker
Huldt det fåret alla stunder.

2. Sjelt uti den låga krubban
Hvilar han på bädd så ringa,
Medan herdarne från marken
Honom der sin hyllning bringa.

3. Se’n hur ömt alltjemt han följer
Det förlorade i spåret,
Ifrig att det återfinna!
Dyra barn, du är det fåret?

4. Nittio och nio vandra
Der ej storm och nöd dem hinna,
Men det hundrade är borta,
Och det måste han ock finna.

5. Och hur än hans fötter blöda,
Skyr han icke törnesnåret,
Icke nöd och död och fara
Blott för detta arma fåret.

6. Och när han det ändtligt funnit,
O hur huldt han det förbinder,
Bär dem hem på sina axlar,
Aktar inga vägens hinder.

7. Då, hvad fröjdesång derhemma!
Ingått har nu jubelåret;
“Herden fått sitt får tillbaka”.
Dyra barn, är du det fåret?