Endast Jesus

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 96

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 96

1. “Endast Jesus,” är mitt valspråk,
Som jag uppå skölden bär.
Dit han leder vill jag följa;
Mod i striden han beskär.

Chorus:
Fastän synden hjertat plågar,
Uti honom stark jag är.
“Endast Jesus,” är mitt valspråk,
Som jag uppå skölden bär.

2. “Endast Jesus,” när jag vacklar,
Stärker tron, gör anden lätt.
Endast han vist råd kan gifva
Och den vilsne leda rätt.

3. “Endast Jesus,” ty hans frälsning
Är för alla full och fri.
Jesus blod för mig har runnit,
Frid och fröjd jag har deri.

4. “Endast Jesus!” Må hans ära
Ljuda öfver allt på jord!
Han ur synd och död uppväcker
Stjälar med sitt allmagtsord.