En källa öppen och fri

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 16

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 16

1. Oss en källa har Gud beredt,
En källa öppen och fri.
Emot synd och orenlighet
En källa öppen och fri.

Refrain.
Öppen står källan,
Öppen och fri.
Kom till Jesus, ty der fins nåd,
En källa öppen och fri.

2. Från Guds hjerta dess åder går,
En källa öppen och fri.
Lifskraft har hon ur Jesu sår,
En källa öppen och fri.

3. Syndig själ gör hon hvit som snö;
En källa öppen och fri.
Styrka ger hon åt bräckligt rö;
En källa öppen och fri.

4. Är ditt hjerta som stenen hårdt?
En källa öppen och fri.
Är ditt samvete plågadt svårt?
En källa öppen och fri.

5. Blicken vidgas vid källans rand—
En källa öppen och fri.
Klart för själen syns himlens land—
En källa öppen och fri.

6. Kom till lifskällan, en och hvar—
En källa öppen och fri.
Mottag frälsningen underbar—
En källa öppen och fri.

Bass/tenor words on the first line of the refrain.
Öppen och fri står källan,
Öppen, ja öppen och fri.