En bergklint

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 61

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 61

1. En bergklint skroflig, hård och kal,
Sig reste midt i dalen
Bland rosors mängd till tusental,
Och solens strålar föllo på
Så väl de fagra rosor små
Som på den hårda stenen grå
I gröna blomstersalen.

2. Och arlaregn och serlaregn
Mildt himlen ömsom gifver
Åt alla der i dalens hägn.
Då sände rosorna sin doft
Så tacksamt upp till himlens loft,
I grönska klär sig jordens stoft,
Men stenen kal förblifver.

3. Välsignelse för blad och rot
Af himlen solen bördar
Och tar i öppen famn dem mot.
Men stenen hård och sluten var
För himlens skatter alla dar,
Och derför står han blott och bar
Midt ibland rika skördar.

4. Om i ditt hjerta det fins sten,
Om stenbemängd hvar gömma,
Låt Jesus göra marken ren,
Så att Guds kärleks solljus må
Liksom hans nådaregn också
En emottaglig jordmån nå
Och in i hjertat strömma.