Dyrbara ord om Guds nåd

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 30

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 30

1. Dyrbara ord om Guds nåd—
Tyd dem ännu en gång.
Dyrbara ord om Guds nåd—
Kläd dem i ljuflig sång
Burna af englar hit neder,
Trodda i herdarnes leder—
Tro ock, du själ, jag dig beder,
Dyrbara ord om Guds nåd

Refrain.
Nåd, Guds nåd
Nåd, Guds nåd,
Nåd, Guds nåd,
Dyrbara ord om Guds nåd.

2. Dyrbara ord om Guds nåd—
Fastän du fjerran går,
Dyrbara ord om Guds nåd—
Än Herrens röst dig når
Än ifrån korset de ljuda,
Upp till Guds himmel de bjuda,
Ända från skapelsen ljuda
Dyrbara ord om Guds nåd

3. Dyrbara ord om Guds nåd—
Det fins ett fridens hem
Dyrbara ord om Guds nåd—
För hvarje Jesu lem
Uti de boningar klara
Skola vi evigt få vara,
Sjunga med helgonens skara
Dyrbara ord om Guds nåd