Drag mig

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 72

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 72

1. Jesus, själavän så god,
Som på korset göt ditt blod
För att evigt frälsa mig,
Drag mig närmare till dig.

Refrain.
Drag mig, drag mig,
Drag mig närmare till dig.
Med din kärlek innerlig
Drag mig, drag mig nära dig.

2. Drag mig med din ljufva röst
Till ditt varma frälsarbröst.
Lär mig mera älska dig,
Som i döden älskat mig.

3. Visa mig de djupa sår,
Som du fick i striden svår.
Fyll min själ med frid och lif,
Af din ande mer mig gif.

4. Drag mig nära, gör mig ren,
Att din kärleks återsken
Klart må utgå ifrån mig,
Lysa andra fram till dig.