Dit upp

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 69

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 69

1. Jag är en gäst och främling här.
Mitt rätta fosterland
Är ofvan skyn, der Jesus är
På faderns högra hand.

Refrain.
Ditt upp min ande trår,
Dit upp min längtan står,
Dit upp med fröjd jag går,
Ty der, der är mitt hem.

2. Till detta land min längtan står.
Hur saligt der engång,
Då bruden gyllne harpan slår
Vid englars jubelsång!

3. Tack, Jesus, att du köpte mig,
Och gaf mig barnarätt.
Nu går jag nöjd den smala stig;
Din nåd gör bördan lätt.

4. Lär mig blott söka ditt behag
Och lefva så för dig,
Att jag är redo hvilken dag
Du än vill hemta mig.