Det fins ett namn

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 51

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 51

1. Det fins ett namn jag gerna hör,
Dess pris jag sprida vill.
Mitt öra som musik det rör,
Dess like är ej till.

Refrain.
Och detta namn, som ljufvast är
Min mästare och herre bär
Mitt hopp han är för himmelen
Min närmaste och bäste vän.

2. Det talar om en frälsarman,
Hvars kärlek gjort mig fri,
Om blodet, som för verlden rann,
Med reningskraft deri.

3. Det namnet Jesus ljufvast är
I himmel och på jord.
Dess skönhet kan ej tolkas här
Med dödlig tungas ord.