Bröder, viljen I gå med oss?

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 55

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 55

1. Bröder, viljen I gå med oss,
Bröder, viljen I gå med oss,
Bröder, viljen I gå med oss
Till Kanaans sälla land?
Ja, visst vilja vi gå med er,
Ja, visst vilja vi gå med er,
Ja, visst vilja vi gå med er
Igenom Herrens nåd.

Refrain.
Ära, ära, halleluja!
Ära, ära, halleluja!
Ära, ära, halleluja!
Pris Gud i evighet.

2. Vägen Herrens ande lär oss,
Gud, vår Gud är städse när oss;
Om vi tröttna, sjelf han bär oss
Till Kanaans sälla land.
Ja, o Gud, visst är du med oss.
Derför i din kraft bered oss,
Och i andens klarhet led oss
Till kanaans sälla land.

3. Snart vid himlens portar stå vi,
Hvita sidendrägter få vi,
På de gyllne gator gå vi
I Kanaans sälla land.
Ja, ock snart för tronen stå vi.
Kronan, harpan, palmen få vi,
Heligt segerdruckna gå vi
I Kanaans sälla land.

4. Skåda frälsaren helt nära,
Evig dyrkan honom bära,
Det skall bli vår fröjd och ära
I Kanaans sälla land.
Amen, ja vår lofsång blandas
Re’n med himlens— dagen randas,
Der blott salighet vi andas
I Kanaans sälla land.