Blessed Assurance

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet Music

Using the tune, 'Assurance' as seen in Hymns for the Church, 1911 (no. 449; p. 337)

Swedish translation, using the tune, 'Assurance', as seen in Jubelklangen, 1896, no. 99

Tunes

Lyrics

Lyrics from Hymns for the Church, 1911 (no. 449; p. 337)

1. Blessed assurance, Jesus is mine!
Oh, what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchased of God,
Born of His Spirit, washed in His blood.

Refrain.
This is my story, this is my song,
Praising my Saviour all the day long;
This is my story, this is my song,
Praising my Saviour all the day long.

2. Perfect submission, perfect delight,
Visions of rapture now burst on my sight.
Angels descending, bring from above
Echoes of mercy, whispers of love.

3. Perfect submission, all is at rest,
I in my Saviour am happy and blest,
Watching and waiting, looking above,
Filled with His goodness, lost in His love.

Swedish lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 99

1. Dyra förvissning, friköpt jag är!
O hvilken försmak af himlen ren här!
Arfvinge genom nåden allen,
Född af Guds ande, tvagen och ren.

Refrain:
Nu är min visa, nu är min sång,
Jesus att prisa lefnaden lång.
Nu är min visa, nu är min sång,
Jesus att prisa lefnaden lång.

2. Helt jag mig lemnat, helt han mig ger
Frälsningens fröjd, som jag njuter allt mer.
Englarne bringa helsning från Gud,
Hviska till hjertat himmelska bud.

3. Helt jag mig lemnat, hvila jag fått;
Nu med min Jesus jag har det så godt.
Helt i hans kärlek uppgått jag har,
Vän tar blott ett: att hem han mig tar.