Hvar morgon ny

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 40

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 40

1. Till dig, o Jesus, vill jag fly
Med bön och lof hvar morgon ny,
Och sänka qvällens skuggor sig,
Jag vill ock fly till dig, till dig.

2. Och kan jag än ej säga dig
Hvar särskild nöd, som trycker mig,
Du känner den, och i din famn
Fins hjelp för bördor utan namn.

3. Hvar digs bekymmer huldt du bär,
Och ingen nöd för stor dig är;
I dag densamme som i går,
Du är min tillflykt år från år.

4. Pris dig, som drar om allt försorg,
Och är för mig en säker borg,
Ett tryggt beskärm, dit jag må fly
Och finna hjelp hvar morgon ny!