Fadershjertat står öppet för dig

From HymnWiki
Revision as of 23:12, 14 April 2023 by Veramet (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 94

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 94

1. Kära själ, som gått bort från din fader och Gud,
Fadershjertat står öppet för dig.
Fast du trampat Guds kärlek och trotsat hans bud,
Fadershjertat står öppet för dig.
Uppå lustarnas torg du din arfdel försatt,
Fridens lampa har slocknat i syndens natt,
Dock, hur väl! du kan än få tillbaka din skatt:
Fadershjertat står öppet för dig.

2. Kom just sådan du är med din synd och din skam,
Fadershjertat står öppet för dig
Är du liknöjd och hård—o så träd ändock fram,
Fadershjertat står öppet för dig.
Är du fattig och arm och ej vet någon råd,
Är din klädnad oren, ja hvar enda tråd,
Skynda hemåt, ja skynda, ty märk, hvilken nåd:
Fadershjertat står öppet för dig.

3. Si, din fader som fordom är ännu din vän,
Fadershjertat står öppet för dig.
Och han ropar hvar dag: “O mitt barn, kom igen”—
Fadershjertat står öppet för dig.
Han vill varkunna sig och tillsäga dig tröst,
Han vill trycka dig ömt till sitt hulda bröst,
I sin barnkrets han längtar få höra din röst,
Fadershjertat står öppet för dig.

4. Fadershuset är rikt—o hvi hungrar jag då?
Fadershjertat står öppet för mig.
Jag vill uppstå och hem till min fader nu gå,
Fadershjertat står öppet för mig.
Jag till honom vill säga: “Min Gud och min far,
Inför dig och mot himlen jag syndat har,
Men jag kommer och ber, att du mig emottar”—
Fadershjertat står öppet för mig.