Andeliga sånger till bruk för Jesu Kristi Kyrka af Sista Dagars Helige, 1881