Bringing in the Sheaves (Shaw)

From HymnWiki
(Redirected from Bära kärfvar fram)
Jump to: navigation, search

Also known as 'Sowing in the Morning'.

Sheet music

Swedish lyrics using tune Bringing in the Sheaves, by George Austin Minor as seen in Jubelklangen, 1896, no. 31

Tunes

Lyrics

Swedish lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 31

1. Om i arla morgon ädel säd vi utså,
Så i middagshettan, så i aftonqvalm,
Hoppfullt må vi bida, vänta skördetiden,
Då vi få med jubel bära kärfvar fram.

Refrain.
Bära kärfvar fram,
Bära kärfvar fram,
Då vi få med jubel bära kärfvar fram.
Bära kärfvar fram,
Bära kärfvar fram,
Då vi få med jubel bära kärfvar fram.

2. Om vi så i solsken, så jemväl i skuggan,
Så, ehvad vi röna ära eller skam,
Snart är skörden bergad, alla mödor borta,
Och vi få med jubel bära kärfvar fram.

3. Om vi ock med tårar utså Herrens säde,
Om ock anden qväljs af nöd så allvarsam,
När vårt qval är ändadt, Jesus oss välkomnar,
Och vi få med jubel bära kärfvar fram.